onda tempestaPanoramicaWeb 1

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τίτλος έργου: Σενάρια αύξησης της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου – 2

SAVEMEDCOASTS-2

Το SAVEMEDCOASTS-2 είναι το αρκτικόλεξο για τα σενάρια αύξησης της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Το έργο στοχεύει στην πρόληψη φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από συνδυασμένες επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) και της καθίζησης στις μεγάλες εκτεθειμένες παράκτιες ζώνες της περιοχής της Μεσογείου.

Το SAVEMEDCOASTS-2 ανακτά σενάρια κινδύνου πλημμύρας από φαινόμενα που ενισχύουν τις επιπτώσεις των καταιγίδων, των τσουνάμι και τη διάβρωση των ακτών , υποστηρίζει τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πληθυσμών για να αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες πιθανές επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας τα επόμενα χρόνια.

Το έργο αναλαμβάνει δραστηριότητες σε επιλεγμένες περιοχές που κινδυνεύουν κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, όπως δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες, παράκτιες πεδιάδες και περιοχές αποκατάστασης. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες του έργου περιλαμβάνουν το δέλτα του ποταμού Έβρου στην Ισπανία , η λιμνοθάλασσα της Βενετίας στην Ιταλία , η πεδιάδα της Χαλάστρας στην Ελλάδα και η περιοχή αποκατάστασης του Basento στην Ιταλία , όπου εφαρμόζονται σενάρια κινδύνου πλημμύρας και δράσεις επικοινωνίας κινδύνου. Οι περιοχές μελέτης του έργου είναι το δέλτα του ποταμού Ροδανού στη Γαλλία και το δέλτα του Νείλου στην πόλη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, όπου αξιολογείται μόνο ο αντίκτυπος της ΑΣΘ.

Γιατί μελετάμε τα δέλτα ποταμών, τις λιμνοθάλασσες και τις περιοχές αποκατάστασης;

Τα δέλτα των ποταμών, οι λιμνοθάλασσες και οι περιοχές αποκατάστασης είναι από τις πιο πολύτιμες περιοχές υγροτόπων στον κόσμο . Αυτές οι συχνά πυκνοκατοικημένες ζώνες είναι παραγωγικά οικοσυστήματα που συνδέονται στενά με την ανθρώπινη δραστηριότητα, τα οποία εκτίθενται σε αλλαγές στα παράκτια περιβάλλοντα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας.

Επιπλέον, οι γεωλογικές διεργασίες που ευνοούν τη συμπίεση του εδάφους καθιστούν αυτές τις πεδινές περιοχές ευάλωτες στο να υποχωρούν σε μεγάλο βαθμό και συνεπώς να βυθίζονται. Η γρήγορη καθίζηση μπορεί να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και με τη σειρά της να απειλεί τις συνθήκες διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών με αυξανόμενες πιθανότητες πλημμύρας, που μπορεί να συμβούν επίσης σε συνδυασμό με παλίρροιες και ακραία μετεωρολογικά γεγονότα.

Τα δέλτα των ποταμών, οι λιμνοθάλασσες και οι περιοχές αποκατάστασης είναι ζώνες μετάβασης μεταξύ εσωτερικού και παράκτιου περιβάλλοντος. Επομένως, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε φυσικές και βιολογικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν περαιτέρω την ακεραιότητα των υδάτινων ρευμάτων και τη δυναμική των παράκτιων ζωνών σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, ο ανθρωπογενής παράγοντας καθιστά αυτές τις περιοχές εξαιρετικά ευαίσθητες σε υποδομές και υποβάθμιση του οικοσυστήματος λόγω της βιομηχανοποίησης και της ρύπανσης.

Για την εκτίμηση των τρεχουσών και μελλοντικών αλλαγών αυτών των ζωνών ως απόκριση στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, της καθίζησης της γης και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων που ενεργούν στην περιοχή της Μεσογείου και για τον μετριασμό των κινδύνων, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένας χάρτης υψηλής ανάλυσης των τρεχόντων ποσοστών της επιφανειακής υποχώρησης της γης , μαζί με προβλέψεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας.

Τι κάνουμε?

Ψηφιακοί χάρτες υψηλής ανάλυσης, μετρήσεις ποσοστών καθίζησης, από γεωδαιτικά δεδομένα και δεδομένα τηλεπισκόπησης από το διάστημα και προβλέψεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας με βάση δεδομένα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των παράκτιων κινδύνων και των αναμενόμενων σεναρίων πλημμύρας για το 2100. Επιλεγμένοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται μέσω μιας δομημένης προσέγγισης που τους βοηθάει να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και διευκολύνει τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τον προσδιορισμό των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής. Προκειμένου να δράσουμε σήμερα και να διαμορφώσουμε τις όποιες προσαρμογές για τις μελλοντικές γενιές, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «επικοινωνία κινδύνου» για τα σχολεία.

Οι δραστηριότητες πλαισιώνονται σε 9 πακέτα εργασίας.

Κεφάλαια και κεφαλαιοποίηση

Το SAVEMEDCOASTS-2 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECHO (Συμφωνία επιχορήγησης 874398). Το έργο αξιοποιεί τα αποτελέσματα από το SAVEMEDCOASTS-1 ( www.savemedcoasts.eu ), το KnowRISK (Γνωρίστε την πόλη σας, Μειώστε τους σεισμικούς κινδύνους μέσω μη δομικών στοιχείων, https://knowriskproject.com/ ) και Tsumaps-NEAM (Χάρτες τσουνάμι για την περιοχή NEAM, http://www.tsumaps-neam.eu/).

Η κοινοπραξία

Το έργο είναι μια κοινοπραξία μεταξύ ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και επιλεγμένων ενδιαφερομένων.

Share