Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά και η μετάφρασή της είναι αυτόματη

Claudia Ferrari, is member of the work package WP8 that addresses the integration of risk assessment in the adaptation plans in Venice.

image1She is geologist and official in the City of Venice. She has always dealt with lagoon protection environmental issues, educational projects, communication, maps and data sharing. Since 2017 she has been copying climate change matters helping her City to deal with several EU projects and with the Venice Climate Action Plan.

Share