Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η πρώτη εκδήλωση SAVEMEDCOASTS-2 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης σε σχολείο παρουσία μαθητριών και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 27 Οκτωβρίου 2021 στο σχολείο Francesco Morosini στη Βενετία. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τομέας Αδειοδοτήσεων και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου Βενετίας, συνεργάτης του SAVEMEDCOASTS-2, οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας συναντήθηκαν με τις τρίτες τάξεις (τμήματα Α, Β, Γ, Δ) του σχολείου, τραβώντας και κρατώντας την προσοχή με ερωτήσεις και παιχνίδια για σχεδόν 3 ώρες.

Η βασική ιδέα της παρέμβασης ήταν η διαφορά μεταξύ της άνοδος της στάθμης της θάλασσας και των φαινομένων υψηλής παλίρροιας: το πρώτο αργό, συνεχές και αναπόφευκτο, «κρύβεται» από τα φαινόμενα υψηλής παλίρροιας που πλημμυρίζουν την πόλη μόνο για μικρές περιόδους (σήμερα σπανιότερα μετά την έναρξη της λειτουργίας του MOSE). Αυτές οι προσωρινές πλημμύρες είναι μέρος της καθημερινότητας στη Βενετία και δεν κάνουν αμέσως αισθητή την αύξηση της στάθμης της θάλασσας που προστίθεται στις παλίρροιες. Μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετείχαν επαλήθευσαν και συνέκριναν τις γνώσεις και την ευαισθητοποίησή τους, συνειδητοποιώντας πόσο σημαντικό είναι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση του Marco Anzidei, συντονιστή έργου και ερευνητή στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η οποία προτάθηκε με τη μορφή συνέντευξης, προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των μαθητριών και των μαθητών που με τη σειρά τους δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν μερικές φορές ακόμη και περίπλοκες ερωτήσεις, οι οποίες προϋπέθεταν ιδιαίτερα ανεξάρτητη σκέψη στα όσα παρουσιάστηκαν.

Ακολούθησαν δύο παιχνίδια στα οποία οι μαθήτριες και οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον, από τους ειδικούς στην επικοινωνία της επιστήμης από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (Gemma Musacchio, Stefano Solarino, Elena Eva και Maddalena De Lucia).

Με το παιχνίδι κουίζ "Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει: το κλίμα ... σε κρίσιμη κατάσταση" οι μαθήτριες και οι μαθητές δοκιμάστηκαν για τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την ομιλία του Anzidei για να καταλήξουν σε περαιτέρω προβληματισμούς σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα.

Το παιχνίδι "Οι επιλογές σου μετράνε!" αξιοποιεί την ικανότητα εφαρμογής του πλούτου των γνώσεών σε θέματα της κλιματικής αλλαγής και την ικανότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων των επιλογών μας, ακόμη και στην καθημερινή μας ζωής. Βασισμένο σε εικόνες που προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες, μας καλεί να αναλογιστούμε τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τέτοιες ενέργειες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Στο τέλος της ημερίδας ξεκίνησε ο διαγωνισμός «Ένα μιμίδιο για τη θάλασσα» στον οποίο συμμετείχαν οι μαθήτριες και οι μαθητές, και στον οποίο κλήθηκαν να εκφράσουν με ελκυστικό τρόπο την ανάγκη μείωσης του φαινομένου της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των επιπτώσεών του.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Βενετίας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τη βοήθεια που παρείχε και το σχολείο Francesco Morosini της Βενετίας για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία και τις μαθήτριες και τους μαθητές του για τον ενθουσιασμό που επέδειξαν!

______________

Δικαιώματα εικόνων: Marco Anzidei, Maddalena De Lucia, Claudia Ferrari και Gemma Musacchio

Venice - the Know Risk Flood campaign

Share