Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σήμερα η στάθμη της θάλασσας μετράται από όργανα που τοποθετούνται στη στεριά κατά μήκος των ακτών, όπως παλιρροιογράφοι και GPS, και από το διάστημα, με τα ραντάρ μέτρησης υψομέτρων. Ωστόσο, οι βραχώδεις ακτές και οι αρχαιολογικές και ιστορικές θαλάσσιες κατασκευές μπορούν να καταγράψουν την αλλαγή στο επίπεδο της θάλασσας που επηρέασε τη Γη τα τελευταία εκατομμύρια και χιλιάδες χρόνια.

Οι διεπιστημονικές μελέτες και η γεωφυσική μοντελοποίηση μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε την αλλαγή της στάθμης της θάλασσας με την πάροδο του χρόνου.

Share