Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι η άνοδος της μέσης παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας.

Η στάθμη της θάλασσας άρχισε να αυξάνεται στα μέσα του 19ου αιώνα και αυξήθηκε κατά περίπου 14 έως 17 εκατοστά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα, η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται με μέσο ρυθμό περίπου 30 εκατοστών ανά αιώνα. Στα επόμενα 80 χρόνια, έως το 2100, θα αυξηθεί έως και 110 εκατοστά, αντιπροσωπεύοντας έτσι έναν παράγοντα κινδύνου για πολλούς παράκτιους πληθυσμούς.

Share