Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον (απλώς) ένα περιβαλλοντικό ζήτημα

Η απάντηση της Ευρώπης στην έκκληση του πλανήτη για βοήθεια είναι ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους του κόσμου: να γίνει η πρώτη ήπειρος με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Τώρα η κλιματική κρίση εντάσσεται στην ατζέντα της ΕΕ ως οικονομική κρίση, την οποία η Ευρώπη σκοπεύει να αντιμετωπίσει με την οικολογική μετάβαση. 

GreenDeal albero

credits (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181464?&lg=EN)

 

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Πράσινη Συμφωνία, θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και από οικονομική άποψη, προσπαθώντας να μειώσει τα 12 δισεκατομμύρια που δαπανά η Ευρώπη κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσει ακραία κλιματολογικά φαινόμενα.

"Με μελλοντικά σενάρια αύξησης της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε τα 170 δισεκατομμύρια στις δαπάνες ετησίως", προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Frans Timmermans. Η Πράσινη Συμφωνία θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο τα επόμενα 10 χρόνια για να «ξαναγράψει» τις συνήθειες και την οικονομία των ευρωπαίων πολιτών με βιώσιμο τρόπο.

GreenDeal greek

Σχήμα 1: Η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία (Πηγή UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN )

Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει επένδυση σε στρατηγικές που εστιάζουν στο περιβάλλον, αντιμετώπιση και μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλεί ερημοποίηση, ξηρασία, τήξη παγετώνων, αύξηση των μέσων θερμοκρασιών των ωκεανών, ακραία καιρικά φαινόμενα. Από αυτές τις επιπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ίσως η πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί.

Η υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών που θέτουν το κλίμα ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης στην ατζέντα τους σημαίνει επίσης αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν τις παράκτιες κοινότητες της Μεσογείου.

Στα επόμενα 80 χρόνια οι ακτές της θα αναμορφωθούν πλήρως. Οι παράκτιες κοινότητες βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στα εδάφη τους.

Θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε; Αυτός ο κίνδυνος δεν πρέπει να υποτιμάται. Πρέπει να βιαστούμε και να γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν μειωθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, η στάθμη της θάλασσας θα συνεχίσει να αυξάνεται για πολλές δεκαετίες.

Share