Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και η επικοινωνιακή καμπάνια KnowRiskFlood!

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2021, το SAVEMEDCOASTS-2 θα βρίσκεται στη Βενετία για να συναντήσει τους τοπικούς φορείς και να πραγματοποιήσει τη δεύτερη εκδήλωση της καμπάνιας επικοινωνίας KnowRiskFlood για τα σχολεία. Και οι δύο εκδηλώσεις διοργανώνονται τοπικά από τον Δήμο της Βενετίας με τους εταίρους ISOTECH και INGV.

Στόχος μας είναι να συναντήσουμε τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό να μεταφέρουμε επιστημονική γνώση σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, να υποστηρίξουμε τις παράκτιες κοινότητες ώστε να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το φαινόμενο αυτό, να εντοπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες και να αναπτύξουν εφαρμόσιμες λύσεις, καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι απλά ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά μπορεί να έχει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Το SAVEMEDCOASTS-2 γνωρίζει ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι ακόμη ελλιπώς κατανοητές από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό και ότι οι λύσεις για τον περιορισμό τους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Για το σκοπό αυτό, η ISOTECH εφαρμόζει μια συμμετοχική μέθοδο υποστήριξης αποφάσεων, βασισμένη στην σε βάθος κατανόηση των βασικών αντιλήψεων των ενδιαφερομένων φορέων στη Βενετία, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικών για τον τόπο λύσεων, προσανατολισμένων στον μετριασμό της Αύξησης της Στάθμης της Θάλασσας και στη προσαρμογή Εργαλείων Άσκησης Πολιτικής.

Η καμπάνια KnowRiskFlood είναι μια επιστημονική εκδήλωση επιμόρφωσης για τους μαθητές του Γυμνασίου και τους καθηγητές του Ινστιτούτου Morosini της Βενετίας που συνεργάζονται με το SAVEMEDCOASTS-2.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας, συζητήσεις και απόψεις για την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, την καθίζηση του εδάφους, τα αίτια, τις συνέπειες, τις μελλοντικές τοπικές προβλέψεις της στάθμης της θάλασσας, θα εξηγηθούν παρουσία νέων για πρώτη φορά μετά το μακροχρόνιο απαγορευτικό της πανδημίας που απέτρεψε τις δια ζώσης συναντήσεις. Το έργο SAVEMEDCOASTS-2 θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: τι συμβαίνει στη Βενετία; Τι μπορεί να γίνει ώστε να μετριαστεί η επίδραση της αύξησης της στάθμης της θάλασσας; Ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας θα κεντρίσουν την προσοχή και θα προσελκύσουν μαθητές και δασκάλους ώστε να μάθουν για τις επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας και πώς να την προστατεύσουν, ευαισθητοποιώντας τους ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν.

Share